Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı topluluk içinde kıymeti olan , kudret, gidiş ve gayrı davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyönetmen.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara nazaran insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Terbiye; kişinin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değaksiyonme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kadar eğitimin bir çok teşhismı kuruluşlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen teşhism:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin yalnızçlarına elverişli ) değaksiyonme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma nazaran;

· Terbiye bir süreçtir.

· Terbiye sürecinde, kişinin davranışlarının mergup yönde değaksiyontirilmesi yalnızçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değaksiyonme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç baş öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye yalnızçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam değer ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı birlik kültürler kucakin tıpkıdır. Ammaçların içinde ne olduğu ve öğrenme kucakin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre nazaran değaksiyonebilir, ama sürecin doğbirliı değaksiyonmez.

Terbiye kapsamı ve teşhismlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birşunca filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna dayalı farklı farklı teşhismlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen ölçünlü teşhismı şudur: Terbiye, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış değaksiyonikliği meydana getirme sürecidir. Bu teşhismlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu teşhismlamanın içinde eğitime dayalı temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değaksiyonikliği” ve “süreç” kadar kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Terbiye, insan kucakin dirim boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere elverişli olabileceği kadar istenmedik yönde de gelişebilir. Terbiye sürecinin aksiyonletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği kadar gelişigüzel de mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, eğitim merkezleri kadar mekânlarda maruz eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır eğitim ise informal eğitidir. Yani eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine nazaran sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bulunmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belirli bir maksat ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise resen gelişen plansız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi içtimai çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir mekanizma olarak ele tuzakındığında ise eğitim sisteminin üç baş ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. çaykara; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel kadar fiziki unsurlardır. Süreç; meslek içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde marifet, yeterlilik, yetki, test geriları kadar mergup davranış değaksiyoniklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir